14 กรกฎาคม 2563 เวลา
รู้ไว้...ไกลโรค


 ชื่อหนังสือรู้ไว้...ไกลโรค
 ชื่อผู้แต่งพิจิตรา  ยิ้มจันทร์และคณะ
 สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า226
 ราคาปก125  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 304 ครั้ง