11 กรกฎาคม 2563 เวลา
โลกร่วมสมัย ๒ : คำตอบที่คนรุ่นใหม่ใคร่รู้


 ชื่อหนังสือโลกร่วมสมัย  ๒ : คำตอบที่คนรุ่นใหม่ใคร่รู้
 ชื่อผู้แต่งประทุมพร  วัชรเสถียร
 สำนักพิมพ์ปาเจรา
 ปีที่พิมพ์๒๕๕๓
 จำนวนหน้า๔๔๘
 ราคาปก๔๕๐  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 561 ครั้ง