14 กรกฎาคม 2563 เวลา
วัฒนธรรมประชาธิไตย เรื่องใหญ่ที่ต้องสร้าง


 ชื่อหนังสือวัฒนธรรมประชาธิไตย   เรื่องใหญ่ที่ต้องสร้าง
 ชื่อผู้แต่งสโรชา
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า174
 ราคาปก150  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 307 ครั้ง