14 กรกฎาคม 2563 เวลา
สอนเด็กให้รักการอ่าน


 ชื่อหนังสือสอนเด็กให้รักการอ่าน
 ชื่อผู้แต่งสุกัญญา  ศรีสืบสาย
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์ 2553
 จำนวนหน้า 108
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 359 ครั้ง