21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ


 ชื่อหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
 ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย
 สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า348, 412, 384
 ราคาปก1,500 บาท (ทั้งชุด)
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 603 ครั้ง