20 พฤศจิกายน 2562 เวลา
หยาดฝนหลวง


 ชื่อหนังสือหยาดฝนหลวง
 ชื่อผู้แต่งภราดร  ศักดา
 สำนักพิมพ์ลีลาวดีไลท์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า400
 ราคาปก275  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1009 ครั้ง