11 กรกฎาคม 2563 เวลา
คนในคลื่น


 ชื่อหนังสือคนในคลื่นภู่
 ชื่อผู้แต่งไพชัฏ  ภูวเชษฐ์
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า175
 ราคาปก120 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 315 ครั้ง