14 กรกฎาคม 2563 เวลา
แคปซูลหยุดเวลา


 ชื่อหนังสือแคปซูลหยุดเวลาภู่
 ชื่อผู้แต่งสมภพ  นิลกำแหง
 สำนักพิมพ์เมธาวินี
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า124
 ราคาปก79 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 350 ครั้ง