14 กรกฎาคม 2563 เวลา
โคลงชีวประวัติพระครู วิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต


 ชื่อหนังสือโคลงชีวประวัติพระครู   วิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม  วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต
 ชื่อผู้แต่งคณิต  นิยะกิจ
 สำนักพิมพ์-
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า100
 ราคาปก-  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 671 ครั้ง