14 กรกฎาคม 2563 เวลา
ประเทศของเราและเรื่องเล่าหลายๆ เรื่อง


 ชื่อหนังสือประเทศของเราและเรื่องเล่าหลายๆ  เรื่อง
 ชื่อผู้แต่งอภิชาติ  จันทร์แดง
 สำนักพิมพ์ชายขอบ
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า168
 ราคาปก140  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 420 ครั้ง