11 กรกฎาคม 2563 เวลา
เกิดเป็นเด็กตลาด


 ชื่อหนังสือเกิดเป็นเด็กตลาด
 ชื่อผู้แต่งปัทมา  กลิ่นทอง
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า200
 ราคาปก160 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 723 ครั้ง