14 กรกฎาคม 2563 เวลา
บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ


 ชื่อหนังสือบางสิ่งไม่เคยหวนกลับ
 ชื่อผู้แต่งเยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 5
 สำนักพิมพ์สารคดี
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า188
 ราคาปก190 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 382 ครั้ง