14 กรกฎาคม 2563 เวลา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 1


 ชื่อหนังสือภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 1
 ชื่อผู้แต่งเสริมสกุล  โทณะวณิก
 สำนักพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า118
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 429 ครั้ง