11 กรกฎาคม 2563 เวลา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 2


 ชื่อหนังสือภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 2
 ชื่อผู้แต่งเสริมสกุล  โทณะวณิก
 สำนักพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า86
 ราคาปก210 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง