11 กรกฎาคม 2563 เวลา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 3


 ชื่อหนังสือภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เล่ม 3
 ชื่อผู้แต่งเสริมสกุล  โทณะวณิก
 สำนักพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค.
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า78
 ราคาปก185 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 378 ครั้ง