14 กรกฎาคม 2563 เวลา
วุฒิสภากับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน


 ชื่อหนังสือวุฒิสภากับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า32
 ราคาปก-  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 381 ครั้ง