11 กรกฎาคม 2563 เวลา
วุฒิสภากับการสรรหาและแต่งตั้ง


 ชื่อหนังสือวุฒิสภากับการสรรหาและแต่งตั้ง
 ชื่อผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า40
 ราคาปก-  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 392 ครั้ง