21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
วุฒิสภาสภากลั่นกรองกฎหมาย


 ชื่อหนังสือวุฒิสภาสภากลั่นกรองกฎหมาย
 ชื่อผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า36
 ราคาปก-  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 758 ครั้ง