11 กรกฎาคม 2563 เวลา
มีดหม้อสีทอง


 ชื่อหนังสือมีดหม้อสีทอง
 ชื่อผู้แต่งธารา  ศรีอนุรักษ์
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า136
 ราคาปก125 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 716 ครั้ง