21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
นิราศอยุธยา


 ชื่อหนังสือนิราศอยุธยา
 ชื่อผู้แต่งใจเด็ด  หวานชะเอม
 สำนักพิมพ์ ใจเด็ด  หวานชะเอม
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า71
 ราคาปก- บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 896 ครั้ง