14 กรกฎาคม 2563 เวลา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย (ฉบับการ์ตูน)


 ชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย (ฉบับการ์ตูน)
 ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์  บุญกอง
 สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า192
 ราคาปก135 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 678 ครั้ง