14 กรกฎาคม 2563 เวลา
พระเจ้าช้างเผือก The king of the white elephant


 ชื่อหนังสือพระเจ้าช้างเผือก The king of the white elephant
 ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์  ดวงพลา
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า200
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 467 ครั้ง