21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
อัศจรรย์นิวเคลียร์


 ชื่อหนังสืออัศจรรย์นิวเคลียร์
 ชื่อผู้แต่งศุภชัย  จิระคุปต์
 สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า16
 ราคาปก- บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 797 ครั้ง