21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
อุดมสุข เล่ม 4 : ตอน "คนค้นดิน แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง"


 ชื่อหนังสือ อุดมสุข เล่ม 4 : ตอน "คนค้นดิน แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง"
 ชื่อผู้แต่ง อิทธิวัฐก์  สุริยมาตย์
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า160
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 526 ครั้ง