11 กรกฎาคม 2563 เวลา
ภาพพูด บันทึกภาพถ่าย 25 ปี นิตยสารสารคดี


 ชื่อหนังสือภาพพูด บันทึกภาพถ่าย 25 ปี นิตยสารสารคดี
 ชื่อผู้แต่งศรัณย์  ทองปาน  และคณะ
 สำนักพิมพ์สารคดี
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า260
 ราคาปก499 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 557 ครั้ง