11 กรกฎาคม 2563 เวลา
วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย


 ชื่อหนังสือวัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ชื่อผู้แต่งสุมัยวดี  เมฆสุต  และคณะ
 สำนักพิมพ์พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า104
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 694 ครั้ง