21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง


 ชื่อหนังสือสมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 ชื่อผู้แต่งอรรถดา  คอมันตร์
 สำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า184
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 722 ครั้ง