11 กรกฎาคม 2563 เวลา
สนุกคิดกับคณิตศาสตร์และแอนิเมชันด้วย GSP : The Geometer's Sketchpad


 ชื่อหนังสือสนุกคิดกับคณิตศาสตร์และแอนิเมชันด้วย GSP : The Geometer's Sketchpad
 ชื่อผู้แต่งกรองทอง ไคริรี
 สำนักพิมพ์แมทแอนด์แอนิเมชัน
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า166
 ราคาปก189 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 868 ครั้ง