10 ธันวาคม 2562 เวลา
เณรแก้วกับน้อยไชยา ตอนผจญภัยในภาคกลาง เล่ม 2


 ชื่อหนังสือเณรแก้วกับน้อยไชยา ตอนผจญภัยในภาคกลาง เล่ม 2
 ชื่อผู้แต่งมูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า208
 ราคาปก148 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 368 ครั้ง