14 กรกฎาคม 2563 เวลา
รู้จักรังสี


 ชื่อหนังสือรู้จักรังสี
 ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ  เลาหะโรจนพันธ์
 สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า31
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 446 ครั้ง