31 ตุลาคม 2563 เวลา
จารึกไว้ในแผ่นดิน

 ชื่อหนังสือ จารึกไว้ในแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่ง วันเนาว์ ยูเด็น
 สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 59 หน้า
 ราคาปก 99 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 504 ครั้ง