23 กันยายน 2563 เวลา
หนังสือกวีนิพนธ์

ขวัญข้าว (29 พ.ค. 55)
ครรโลงโลกนิติร้อย ร้อยวิถี (29 พ.ค. 55)
คำกลอนสอนลูก (29 พ.ค. 55)

จับใส่ใจสัตว์ (29 พ.ค. 55)
จารึกไว้ในแผ่นดิน (29 พ.ค. 55)
แดดออก หมอกอุ่น ฝุ่นชอล์ก (29 พ.ค. 55)

แดนคนธรรพ์ (แม่ศรีวรรณทอง ภาค 2) (29 พ.ค. 55)
ทางใบไม้ (29 พ.ค. 55)
นิทานเซ็น (29 พ.ค. 55)

เพลงกาหลอริมคาบมหาสมุทรมาลายู (29 พ.ค. 55)
ภาพประทับกับนักแกะสลักระฆังกาล... (29 พ.ค. 55)
มรรคาชีวาลัย (29 พ.ค. 55)

ลิขิตอิตถีธาตรีเมลือง (29 พ.ค. 55)
วันวานของบางกรูด (29 พ.ค. 55)
สยามรัฐร่มฉัตรแก้ว (29 พ.ค. 55)

หลงรักชั่วชีวิต (29 พ.ค. 55)
หากวันพร่งนี้ไม่มีแสงดวงอาทิตย์ (29 พ.ค. 55)
อยู่บ้านนาด้วยรัก (29 พ.ค. 55)

อวลไอดิน (29 พ.ค. 55)
อ้อมอกแผ่นดิน (29 พ.ค. 55)
ไฮกุ Love at First Write (-ing) (29 พ.ค. 55)

     

   1 of 1