31 ตุลาคม 2563 เวลา
100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม เล่ม 1

 ชื่อหนังสือ 100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม เล่ม 1
 ชื่อผู้แต่ง วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
 สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า 2000
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 391 หน้า
 ราคาปก 225 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 450 ครั้ง