31 ตุลาคม 2563 เวลา
Something Sometime Somewhere everday

 ชื่อหนังสือSomething Sometime Somewhere everyday
บางสิ่งบางอย่างในทุก ๆ วัน
 ชื่อผู้แต่งศศิ วีระเศรษฐกุล
 สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก245 บาท 
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 492 ครั้ง