31 ตุลาคม 2563 เวลา
MADE IN TOKYO

 ชื่อหนังสือMADE IN TOKYO
 ชื่อผู้แต่งศศิ วีระเศรษฐกุล และคณะ
 สำนักพิมพ์FULLSTOP PUBLISHING LIMITED PARTNERSHIP
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 245 หน้า
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 486 ครั้ง