23 กันยายน 2563 เวลา
สังคมพัฒนาด้วย...ธรรมาภิบาล

 ชื่อหนังสือสังคมพัฒนาด้วย...ธรรมาภิบาล 
 ชื่อผู้แต่งประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ และคณะ
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 184 หน้า
 ราคาปก185 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 449 ครั้ง