31 ตุลาคม 2563 เวลา
ใคร ๆ ก็เคยยี่สิบ

 ชื่อหนังสือใคร ๆ ก็เคยยี่สิบ 
 ชื่อผู้แต่งณ วัฒน์ 
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า164 หน้า 
 ราคาปก 135 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 721 ครั้ง