23 กันยายน 2563 เวลา
คิดจาก "น้ำ"

 ชื่อหนังสือคิดจาก "น้ำ" 
 ชื่อผู้แต่งประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ 
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 144 หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 413 ครั้ง