23 กันยายน 2563 เวลา
บั๊คกับช็อกโกแลตแสนอร่อย

 ชื่อหนังสือบั๊คกับช็อกโกแลตแสนอร่อย
 ชื่อผู้แต่งอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
 สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์ 2554
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 140 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  


อ่านทั้งหมด 446 ครั้ง