23 กันยายน 2562 เวลา
หนังสือชุดก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม
 ชื่อหนังสือ หนังสือชุดก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม
 ชื่อผู้แต่งสุระ  ดามาพงษ์ และคณะ 
 สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 153 หน้า
 ราคาปก 295 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 237 ครั้ง