23 กันยายน 2563 เวลา
หนังสือชุดก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : อินโดนีเซีย
 ชื่อหนังสือหนังสือชุดก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : อินโดนีเซีย 
 ชื่อผู้แต่ง สุระ  ดามาพงษ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 153 หน้า
 ราคาปก 295 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 311 ครั้ง