4 สิงหาคม 2563 เวลา
คดีดาบลาวยาวแดง
 ชื่อหนังสือ คดีดาบลาวยาวแดง
 ชื่อผู้แต่ง ภาณุ  ตรัยเวช
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 295 หน้า
 ราคาปก 215 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 302 ครั้ง