4 สิงหาคม 2563 เวลา
คราบ
 ชื่อหนังสือ คราบ
 ชื่อผู้แต่ง จิรภัทร  อังศุมาลี
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 187 หน้า
 ราคาปก 145 หน้า
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 300 ครั้ง