หนังสือส่งเข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2556
16 มิถุนายน 2564 เวลา
สันติภาพคืออะไรในใจเธอ
 ชื่อหนังสือ สันติภาพคืออะไรในใจเธอ
 ชื่อผู้แต่ง สิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ วรรณกรรมใบขวาน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 113 หน้า
 ราคาปก 110 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 322 ครั้ง