หนังสือส่งเข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2556
18 เมษายน 2564 เวลา
ออกไปข้างใน
 ชื่อหนังสือ ออกไปข้างใน
 ชื่อผู้แต่ง นฆ  ปักษนาวิน
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 174 หน้า
 ราคาปก 155 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 339 ครั้ง