23 กันยายน 2563 เวลา
"การทรงงานของพ่อในความทรงจำ"
 ชื่อหนังสือ "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ"
 ชื่อผู้แต่ง สมชาย  ขจรศักดิ์ชัย
 สำนักพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 117 หน้า
 ราคาปก99 บาท 
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 233 ครั้ง