4 สิงหาคม 2563 เวลา
มวยไทยรัตนโกสินทร์ ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์)
 ชื่อหนังสือ มวยไทยรัตนโกสินทร์ ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์)
 ชื่อผู้แต่ง ชนาเทพ  วะสวานนท์
 สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 251 หน้า
 ราคาปก 395 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 367 ครั้ง