4 สิงหาคม 2563 เวลา
จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
 ชื่อหนังสือจากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
 ชื่อผู้แต่ง สิริวธู  วงศโภชย์
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 173 หน้า
 ราคาปก 155 บาท
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 298 ครั้ง