23 กันยายน 2563 เวลา
Sky of Yesterday
 ชื่อหนังสือ Sky of Yesterday
 ชื่อผู้แต่ง ศศิ  วีระเศรษฐกุล
 สำนักพิมพ์ ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก295 บาท 
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 295 ครั้ง