23 กันยายน 2562 เวลา
Sky of Yesterday ท้องฟ้าของวันวาน
 ชื่อหนังสือ Sky of Yesterday ท้องฟ้าของวันวาน
 ชื่อผู้แต่ง ศศิ  วีระเศรษฐกุล
 สำนักพิมพ์ ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า

 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)

 ราคาปก 295
                                                                                    
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 300 ครั้ง